UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA

Powierzchnie z materiału STARON® są odporne na codzienne obciążenia i oddziaływania zarówno w zastosowaniach prywatnych jak i komercyjnych. Półmatowe powierzchnie uzyskiwane w procesie produkcji mogą z czasem ulegać zmianom, zależnie od obciążeń jakim poddawane są w trakcie eksploatacji.Jednak możliwe jest zachowanie pierwotnego wyglądu materiału, pod warunkiem przestrzegania zaleceń dotyczących jego konserwacji, pielęgnacji i eksploatacji. Zagwarantuje to atrakcyjny wygląd i niezmienioną funkcjonalność instalacji z materiału STARON®  przez wiele lat.

Codzienna pielęgnacja
Aby dokładnie wyczyścić powierzchnie z materiału STARON®   wystarczy przetrzeć je wilgotną szmatką lub gąbką, a jeśli używana do mycia woda jest twarda, dodatkowo wysuszyć je miękką szmatką lub chusteczką.

Normalne zabrudzenia
Powierzchnie z materiału STARON®  najlepiej jest czyścić środkami na bazie amoniaku, takimi jak środki do czyszczenia szkła lub za pomocą dostępnych na rynku środków czyszczących w aerozolu, bez właściwości ściernych, przeznaczonych do czyszczenia produktów mineralnych. Powierzchnię materiału należy wytrzeć do sucha miękką szmatką lub chusteczką, aby nie pozostawić śladów.

Zabrudzenia trudne do usunięcia
Arkusze z materiału STARON® oferowane są w ponad 90 kolorach i każdy kolor może być dostarczany przez certyfikowanych wykonawców/instalatorów materiału STARON® z różnymi wersjami wykończenia powierzchniowego. Powierzchnie z materiału STARON® o ciemnych barwach, a szczególnie ciemne powierzchnie z materiału w wersji błyszczącej mogą wykazywać ślady użytkowania, takie jak: rysy i pozostałości środków czyszczących. Dlatego zwłaszcza w ich przypadku, konieczna jest bardziej staranna pielęgnacja, aby utrzymać ich pierwotny połysk. Zależnie od typu wykończenia i koloru materiału, usuwanie uporczywych zabrudzeń i drobnych rys może wymagać zastosowania różnych technik czyszczenia, które opisano w dalszej części instrukcji.(Uwaga: jeśli nie jesteście Państwo pewni, jaki typ wykończenia powierzchni mają posiadane przez Państwa elementy z materiału STARON® , prosimy o kontakt z certyfikowanym wykonawcą/instalatorem materiału STARON® ).

Nie należy samodzielnie podejmować prób naprawy głębszych rys, odprysków lub uszkodzeń termicznych. W przypadku konieczności wykonania napraw tego typu, należy skontaktować się z certyfikowanym wykonawcą/instalatorem wyposażenia z materiału STARON® .

 

Pielęgnacja materiału w różnych wersjach wykończenia powierzchni.

Materiały matowe
Jest to wykończenie dostarczane standardowo przez certyfikowanych wykonawców i instalatorów wyposażenia z materiału STARON® . Materiały w tej wersji nie mają praktycznie wcale połysku i zalecane są do zastosowań w warunkach intensywnego obciążenia. Powierzchnie tego typu należy polerować wykonując koliste ruchy wilgotną gąbką z naniesionym proszkiem do czyszczenia, takim jak np. Soft Scrub®. Kolory ciemniejsze wymagają z reguły bardziej intensywnej pielęgnacji, niż kolory jasne.

Materiały półmatowe ( satynowe)
Ta wersja wykończenia powierzchni charakteryzuje się większym połyskiem od wersji matowej i wymaga bardziej intensywnej pielęgnacji, zależnie od częstotliwości użytkowania i dziedziny zastosowań.

Powierzchnie pobrudzone lub porysowane należy delikatnie wypolerować wilgotną gąbką i proszkiem do czyszczenia, takim jak np. Soft Scrub®, wykonując gąbką kuliste ruchy. Kolory ciemniejsze wymagają z reguły bardziej intensywnej pielęgnacji, niż kolory jasne. Zbyt intensywne polerowanie może zmniejszyć połysk materiału.

Materiały błyszczące
Te materiały mają wyrazisty połysk i właściwości refleksyjne i wymagają bardziej intensywnej pielęgnacji. Należy pamiętać o tym, że materiały błyszczące, zwłaszcza kolory ciemne, wymagają znacznie intensywniejszej pielęgnacji i konserwacji, niż materiały matowe i półmatowe. Dlatego, podczas pielęgnowania takich powierzchni, należy zwracać uwagę, aby nie stosować metod lub procedur czyszczenia obowiązujących w przypadku materiałów matowych i półmatowych.

W przypadku materiałów błyszczących należy wykonać czynności opisane poniżej. Jeżeli zabrudzenia nie daje się usunąć, należy zwrócić się o pomoc do certyfikowanego wykonawcy/instalatora wyposażenia z materiału STARON® .

Nie stosować środków do szorowania, ani gąbek o działaniu ściernym na powierzchniach z wykończeniem błyszczącym !!. Więcej informacji udzieli Państwu dealer produktów STARON® .

Rozpylić nieścierny środek czyszczący, taki jak Formula 409® na zabrudzenie i pozostawić na kilka minut. Następnie rozpocząć polerowanie powierzchni wilgotną gąbką, wykonując nią koliste ruchy. Kolory ciemne wymagają z reguły bardziej intensywnej pielęgnacji, niż kolory jasne. Zbyt intensywne polerowanie może spowodować utratę połysku przez materiał. Nie stosować środków do szorowania, gąbek ściernych, ani stalowych. Po wykonaniu opisanych powyżej czynności, spłukać powierzchnię czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką szmatka lub serwetką, aby nie pozostawić zacieków. Aby poprawić klarowność kolorów i zamaskować drobne rysy, należy użyć środka czyszczącego Magic® cleaner dla blatów kuchennych (dostępnego we wszystkich sklepach gospodarstwa domowego i w supermarketach) i zebrać nadmiar za pomocą miękkiej szmatki.

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM

Ciepło
W porównaniu do innych materiałów, z których wykonywane są blaty kuchenne, powierzchnie wykonywane z materiału Staron® charakteryzują się doskonałą odpornością termiczną. Niemniej jednak istnieje możliwość uszkodzenia blatów z tego materiału w przypadku bezpośredniego ustawienia na nich gorących patelni, naczyń lub niektórych urządzeń emitujących ciepło, takich jak grille elektryczne lub frytkownice. Aby zabezpieczyć powierzchnię blatu, należy zawsze stosować odporne na wysokie temperatury maty lub podstawki ze stopkami gumowymi. Powierzchnie z materiału Staron® należy chronić przed skrajnie wysokimi temperaturami.

Środki chemiczne
Nie narażać powierzchni z materiału STARON®  na działanie żrących środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki do farb, aceton lub środki do czyszczenia piekarników. Powierzchnie, które zostały narażone na działanie takich środków chemicznych należy natychmiast zmyć wodą. Kontakt takich substancji z materiałem STARON® może spowodować powstanie bardzo trudnych do usunięcia plam. Rozlany lakier do paznokci z powierzchni wykonanych z materiału STARON®  należy zmywać za pomocą zmywaczy nie zawierających acetonu, a następnie zmyć je wodą.

Zarysowania
Nigdy nie kroić bezpośrednio na powierzchniach z materiału STARON® . Zawsze używać deseczki do krojenia.

Pęknięcia
Nie stawać na powierzchniach z materiału STARON®   i nie dopuścić, aby upadły na nie ciężkie przedmioty.

Uwaga:
Utrata połysku, rysy, i plamy pojawiające się z czasem na powierzchni materiału STARON®  nie są wadami produkcyjnym, ale wynikiem normalnego zużycia i jako takie nie są objęte ograniczoną gwarancją STARON® . W przypadku głębokiego porysowania produktu z materiału Staron®, prosimy o kontakt ze swoim dealerem lub producentem/instalatorem produktów STARON®, którzy udzielą Państwu informacji na temat najbardziej optymalnej metody naprawy. Większość napraw może być wykonana przez specjalistę we względnie prosty sposób (naprawy takie mogą  podlegać dodatkowym opłatom).

Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dealerów STARON®  lub na stronie www.samsungstaron.eu.

Nazwy środków czyszczących podawane są w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach przykładowych i nie stanową zaleceń, ani reklamy tych produktów. Analogicznie niewskazanie jakiegoś środka nie oznacza, że nie jest on przydatny w danym zastosowaniu.